Angst- en schuldgevoelens

Iedereen voelt zich wel eens schuldig of bang. De meeste mensen hebben schuldgevoelens wanneer ze ingaan tegen wat ze zelf als norm beschouwen. Dan spreekt het geweten. Sommige mensen worstelen met deze gevoelens, wat angstig en onzeker kan maken.

We kijken samen open en eerlijk naar deze gevoelens. Wat is de oorzaak en welke normen en gedachten spelen hierin een rol? We ontdekken hoe je anders tegen de situatie aan kan kijken en welke stapjes gezet kunnenĀ  worden om andere gedachten en ander gedrag te krijgen.