Relatiecounseling

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan.
– 1 Korinthe 13

Soms is het de manier van communiceren, of een onbalans in het geven en nemen, of de manier waarop je bent opgegroeid; er kunnen veel oorzaken zijn waardoor relaties in de gevarenzone terechtkomen. Door een heel kleine gebeurtenis kan de zaak ineens op scherp komen te staan, met ontwrichtende en verdrietige gevolgen. Toch zijn er mogelijkheden om relaties weer te herstellen en vrede en vreugde te vinden met elkaar.

Een relatie is het meest waardevolle wat God aan mensen gegeven heeft. Je hoeft het niet alleen te doen maar mag elkaar bijstaan. Tegelijk zijn relaties ook zo kwetsbaar in deze gebroken wereld en vereisen dus zorgvuldige aanpak en onderhoud. Als er problemen zijn in je relatie is het een hele stap om hulp te zoeken. Toch is het helend om er met een onafhankelijke derde samen over te praten.

Worstelen jullie met vragen zoals: ‘Moeten we bij elkaar blijven? Hij zegt nooit wat. De passie is weg. We hebben zoveel ruzie. We bereiken elkaar niet meer en we lijken uit elkaar gegroeid’. Dan kan relatiecounseling weer nieuwe perspectieven bieden.

Pak problemen in je relatie tijdig aan en ga weer op zoek naar harmonie en verbinding zoals God dit zo mooi heeft bedoeld. Het doel van de relatiecounseling is om weer liefde te beleven en een veilig nest te creëren waar beiden weer letterlijk ‘thuis’ kunnen komen bij elkaar.

Met de begeleiding van André tijdens onze gesprekken, en de tips en de aandachtspunten, hebben we geleerd om anders te communiceren. Dit heeft ons geholpen tot andere inzichten te komen met meer wederzijds begrip. Fijn dat het geloof er altijd bij betrokken is.