Andere geaardheid

Als je anders bent als je omgeving is het niet altijd eenvoudig om je eigen pad te bewandelen. Misschien weet je nog niet eens hoe jouw eigen pad er uit ziet en heb je veel vragen: wie kan en mag ik zijn, hoe ga ik verder en hoe krijg ik vrede met mijn eigen leven. Soms speelt het geloof en/of de kerk hier een rol in. Soms zijn het de mensen om je heen. Soms zit je jezelf in de weg of mis je de nodige veiligheid en ruimte. Ik help je graag om vanuit Gods liefde je eigen identiteit te ontdekken en aanvaarden. God heeft niemand geschapen om een leven lang te proberen iemand anders te zijn.

In een veilige en warme setting kun je alles vertellen waarmee je worstelt en waarmee we dan aan de slag kunnen gaan. Mijn doel is dat je de vrijheid (terug) vindt, dat je je weer vrij voelt om te zijn wie je bent, zodat je je weer kunt verbinden met jezelf en de mensen om je heen.

Partners, ouders en naasten zijn eveneens van harte welkom. Als iemand in je gezin, kring of relatie een andere geaardheid heeft, kan dat je evengoed geestelijk uit balans brengen. Dergelijke vraagstukken kunnen botsen met de gehanteerde normen en waarden in je gezin, geloofsleven of kerk. Ik help je graag om antwoorden op je vragen te vinden.