Relatieverdieping (counseling)

We weten uit onderzoek hoe belangrijk het is om je emotioneel verbonden te voelen, Mensen blijven er fysiek sterker van en je kunt ook moeilijke situaties beter aan. De basis van je relatie is de hechting aan elkaar. En juist in deze hechting ontstaan vaak scheurtjes. Tijdige stappen om hierover in gesprek te gaan zijn waardevol. We noemen dit helen door te delen.

We gaan samen op zoek naar het eigenlijke probleem, om de onderliggende motieven en gevoelens boven water te krijgen en ze bespreekbaar maken. Wat zijn jouw eigen dieperliggende verlangens en behoeften en hoe formuleer je die naar de ander. Het doel is een nieuw gesprek tussen jullie, waardoor je tot nieuwe inzichten en meer begrip voor elkaar komt, zodat je weer met (vernieuwde) liefde kunt geven aan elkaar.

Bij relatie denken de meeste mensen aan liefdesrelatie waarin problemen kunnen ontstaan wanneer mensen elkaar niet (meer) begrijpen of langs elkaar communiceren. Echter ook in andere relaties kunnen deze problemen ontstaan, zoals met kinderen, je ouders en familie of vriendschappen. In alle deze relaties is echte verbondenheid een basisprincipe.

Ervaring

Dankzij de gesprekken met André hebben wij meer verbinding met elkaar gekregen en geleerd om open te communiceren.